SÖZLEŞMELER

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
SATICI
TİCARİ ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
E-MAİL :
ALICI
ADI – SOYADI :
ADRESİ :
TELEFON :
E-MAİL :
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK’E UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. İŞBU SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI İŞBU SÖZLEŞME TAHTINDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK’TEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARINI BİLDİKLERİNİ VE ANLADIKLARINI KABUL VE BEYAN EDERLER. İŞBU SÖZLEŞMENİN KONUSU, ALICI’NIN, mnz-CREATIVE Tic. ’E AİT WWW.mnz-creative.COM VEYA SUNULAN HİZMETE BAĞLI DİLER ALAN ADLARI ÜZERİNDEN (“WEBSİTESİ”), SATICIYA AİT ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASINA YÖNELİK ELEKTRONİK OLARAK SİPARİŞ VERDİĞİ, SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN NİTELİKLERE SAHİP MAL/HİZMETİN SATIŞI VE TESLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN SAPTANMASI OLUŞTURUR.
İŞBU SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ TARAFLARIN AYRI AYRI MNZ-Creative TİC. İLE AKDETMİŞ OLDUKLARI WEBSİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİNİN İFASINI ENGELLEMEYECEK OLUP TARAFLAR İŞBU SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN SATIŞINDA mnz-creative TİC.’İN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TARAF OLMADIĞINI VE SÖZLEŞME KAPSAMINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK VE TAAHHÜDÜ BULUNMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERLER.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
ÜRÜN/ÜRÜNLERİN CİNSİ VE TÜRÜ, MİKTARI, MARKA/MODELİ, RENGİ VE VERGİLER DAHİL SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI: ÇEVİRİMİÇİ SANAL POS UYGULAMASI ÜZERİNDEN ……….BANKASI KREDİ KARTI İLE …. AY …. (YAZIYLA ……………………………………….) TL PEŞİN ……….. TL ÖDEME
ALINAN VADE FARKI: …….
VADE FARKI HESABINDA KULLANILAN FAİZ ORANI: % …
SİPARİŞİ TAKİP EDEN 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SEVKİYATLARA BAŞLANACAKTIR. SEVKİYAT, (7) İŞ GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAKTIR.
TESLİMAT ADRESİ:
TESLİM EDİLECEK KİŞİLER:
1.
2.
FATURA ADRESİ:
MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
SÖZLEŞME ALICI TARAFINDAN ONAYLANMAKLA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, ALICI’NIN SATICI’DAN SATIN ALMIŞ OLDUĞU MAL/HİZMET’İN ALICI’YA TESLİM EDİLMESİYLE İFA EDİLMİŞ OLUR. MAL/HİZMET, ALICI’NIN SİPARİŞ FORMUNDA VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTMİŞ OLDUĞU ADRESTE BULUNAN KİŞİ/KİŞİLERE TESLİM EDİLECEKTİR.
MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
MAL/HİZMET’İN TESLİMAT MASRAFLARI ALICI’YA AİTTİR. SATICI’NIN, WEBSİTESİNDE TESLİMAT ÜCRETİNİN KENDİSİNCE KARŞILANACAĞINI BEYAN ETMİŞSE, TESLİMAT MASRAFLARI SATICI’YA AİT OLACAKTIR. MALIN TESLİMATI; SATICI’NIN STOKUNUN MÜSAİT OLMASI VE ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA TAAHHÜT EDİLEN SÜREDE YAPILIR. SATICI MAL/HİZMET’İ, ALICI TARAFINDAN MAL/HİZMET’İN SİPARİŞ EDİLMESİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE TESLİM EDER VE BU SÜRE İÇİNDE YAZILI BİLDİRİMLE EK 10 (ON) GÜNLÜK SÜRE UZATIM HAKKINI SAKLI TUTAR. HERHANGİ BİR NEDENLE ALICI TARAFINDAN MAL/HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ VEYA YAPILAN ÖDEME BANKA KAYITLARINDA İPTAL EDİLİR İSE, SATICI MAL/HİZMET’İN TESLİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMUŞ KABUL EDİLİR.
MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, WEBSİTESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE TESLİMATA İLİŞKİN OLARAK SATICI TARAFINDAN YÜKLENEN ÖN BİLGİLERİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ BEYAN EDER. ALICILAR TÜKETİCİ SIFATIYLA TALEP VE ŞİKAYETLERİNİ YUKARIDA YER ALAN SATICI İLETİŞİM BİLGİLERİNİN SAĞLADIĞI KANALLARLA ULAŞTIRABİLİRLER.
ALICI, İŞBU SÖZLEŞME’Yİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETMEKLE, MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN AKDİNDEN ÖNCE SATICI TARAFINDAN TÜKETİCİYE VERİLMESİ GEREKEN ADRES, SİPARİŞİ VERİLEN ÜRÜNLERE AİT TEMEL ÖZELLİKLER, ÜRÜNLERİN VERGİLER DAHİL FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİNİ DE DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR.
ALICI’NIN, SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET’İ TESLİM ALMADAN ÖNCE MUAYENE EDECEK TAHRİP OLMUŞ, KIRIK, AMBALAJI YIRTILMIŞ VB. HASARLI VE AYIPLI MAL/HİZMETİ KARGO ŞİRKETİNDEN TESLİM ALMASI HALİNDE SORUMLULUK TAMAMEN KENDİSİNE AİTTİR. ALICI TARAFINDAN KARGO ŞİRKETİ GÖREVLİSİNDEN TESLİM ALINAN MAL/HİZMET’İN HASARSIZ VE SAĞLAM OLDUĞU KABUL EDİLECEKTİR. TESLİMDEN SONRA MAL/HİZMET’İN SORUMLULUĞU VE HASARLAR ALICI’YA AİTTİR. MAL/HİZMET’İN TESLİMİNDEN SONRA ALICI’YA AİT KREDİ KARTININ ALICI’NIN KUSURUNDAN KAYNAKLANMAYAN BİR ŞEKİLDE YETKİSİZ KİŞİLERCE HAKSIZ VEYA HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI NEDENİ İLE İLGİLİ BANKA VEYA FİNANS KURULUŞUNUN MAL/HİZMET BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMEMESİ HALİNDE, ALICI KENDİSİNE TESLİM EDİLMİŞ OLMASI KAYDIYLA MAL/HİZMET’İ 3 (ÜÇ) GÜN İÇİNDE SATICI’YA İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BU HALDE TESLİMAT GİDERLERİ ALICI’YA AİTTİR.
MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET’İN TÜKETİCİ MEVZUATINA UYGUN OLARAK, SAĞLAM, EKSİKSİZ, SİPARİŞTE BELİRTİLEN NİTELİKLERE UYGUN VE VARSA GARANTİ BELGELERİ VE KULLANIM KILAVUZLARI İLE ALICI’YA TESLİM EDİLMESİNDEN SORUMLUDUR. SATICI, MÜCBİR SEBEPLER VEYA NAKLİYEYİ ENGELLEYEN OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR NEDENİ İLE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDEMEZ İSE, DURUMU ALICI’YA MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET, ALICI’DAN BAŞKA BİR KİŞİYE TESLİM EDİLECEK İSE, TESLİM EDİLECEK KİŞİNİN TESLİMATI KABUL ETMEMESİNDEN SATICI SORUMLU TUTULAMAZ.
MADDE 8 – CAYMA HAKKI
ALICI’NIN HİÇBİR HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ÜSTLENMEKSİZİN VE HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN TESLİM ALDIĞI VEYA SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 7 (YEDİ) GÜN İÇERİSİNDE MALI VEYA HİZMETİ REDDEDEREK SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKININ VAR OLDUĞUNU VE CAYMA BİLDİRİMİNİN SATICI’YA ULAŞMASI TARİHİNDEN İTİBAREN SATICI’NIN MALI GERİ ALACAĞINI SATICI TAAHHÜT EDER. CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SAİR BİLDİRİMLER SATICIYA AİT VE YUKARIDA BELİRTİLEN SATICI İLETİŞİM BİLGİLERİ KANALI İLE GÖNDERİLEBİLECEKTİR.
CAYMA HAKKININ KULLANILMASI İÇİN BU SÜRE İÇERİSİNDE SATICI’YA MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNULMASI ŞARTTIR. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI HALİNDE: A) ALICI’YA VEYA ONUN BİLDİRDİĞİ YUKARIDA BİLGİSİ BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TESLİM EDİLEN ÜRÜNÜN İADE EDİLMESİ ZORUNLUDUR. B) 7 (YEDİ) GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE İADE EDİLECEK ÜRÜNLERİN KUTUSU, AMBALAJI, VARSA STANDART AKSESUARLARI VARSA ÜRÜNLE BİRLİKTE HEDİYE EDİLEN DİĞER ÜRÜNLERİ EKSİKSİZ VE HASARSIZ OLARAK TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. CAYMA HAKKININ KULLANILMASINI VE BİLGİNİN ULAŞIMINI TAKİP EDEN 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE ÜRÜN BEDELİ ALICI’YA ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE İADE EDİLİR. ÜRÜN SATICI’YA İADE EDİLİRKEN, ÜRÜN TESLİMİ SIRASINDA ALICI’YA İBRAZ EDİLMİŞ OLAN ORİJİNAL FATURANIN DA İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İADE KARGO BEDELİ ALİCİ’YA AİTTİR. ÜRÜNLE BERABER İADE EDİLECEK OLAN FATURANIN İADE BÖLÜMÜ DOLDURULARAK VE ALICI TARAFINDAN İMZALANARAK İADE EDİLECEKTİR.
MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
CAYMA HAKKI AŞAĞIDAKİ HALLERDE KULLANILAMAZ:
CAYMA HAKKI SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE, TÜKETİCİNİN ONAY İLE HİZMETİN İFASINA BAŞLANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİ
FİYATI BORSA VEYA TEŞKİLATLANMIŞ DİĞER PİYASALARDA BELİRLENEN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA AÇIKÇA ONUN KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN, NİTELİĞİ İTİBARİYLE GERİ GÖNDERİLMEYE ELVERİŞLİ OLMAYAN VE ÇABUK BOZULMA TEHLİKESİ OLAN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇME İHTİMALİ OLAN MALLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
TÜKETİCİ TARAFINDAN AMBALAJININ AÇILMIŞ OLMASI ŞARTIYLA, SES VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINA, YAZILIM PROGRAMLARINA VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
GAZETE, DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
BAHİS VE PİYANGOYA İLİŞKİN HİZMETLERİN İFASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER İLE TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİ MADDİ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
TÜKETİCİLER, SATICI İLE SORUNLARI OLURSA, SORUNU SATICI’NIN ÇÖZEMEMESİ DURUMUNDA, ÜRÜN BEDELİ 1.161,67 TL’YE KADAR OLAN İŞLEMLERLE İLGİLİ ŞİKAYET VE İTİRAZ KONULARINDA BAŞVURULARINI ÜRÜNÜ SATIN ALDIKLARI VEYA İKAMETGAHLARININ BULUNDUĞU YERDEKİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ’NE; ÜRÜN BEDELİ 1.161,67 TL’NİN ÜZERİNDE OLAN İŞLEMLERLE İLGİLİ ŞİKAYET VE İTİRAZ KONULARINDA BAŞVURULARINI İSE, ÜRÜNÜ SATIN ALDIKLARI VEYA İKAMETGAHLARININ BULUNDUĞU YERDEKİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE YAPABİLECEKLERDİR.
01.08.2003 TARİHLİ VE 25186 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 5. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA, BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE BULUNAN İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN İL HAKEM HEYETLERİNİN UYUŞMAZLIKLARA BAKMAKLA GÖREVLİ VE YETKİLİ OLMALARINA İLİŞKİN ALT PARASAL SINIR 3.032,65 TL’DİR.
MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI
MAL/HİZMETİN PEŞİN VEYA VADELİ FİYATI, PEŞİNAT FİYATI SİPARİŞ FORMUNDA YER ALMAKLA BİRLİKTE, SİPARİŞ SONU MAİL ATILAN ÖRNEK FATURA VE ÜRÜN İLE BİRLİKTE MÜŞTERİYE GÖNDERİLEN FATURA İÇERİĞİNDE MEVCUT OLAN FİYATTIR. SATICI VEYA mnz-creative TARAFINDAN YAPILAN İNDİRİMLER, KUPONLAR VE SAİR SATIŞ FİYATINA YANSITILIR.
MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, KREDİ KARTI İLE YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMLERİNDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE KART SAHİBİ BANKANIN KENDİSİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE FAİZ ÖDEYECEK VE BANKAYA KARŞI SORUMLU OLACAKTIR. BU DURUMDA İLGİLİ BANKA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİR; DOĞACAK MASRAFLARI VE VEKÂLET ÜCRETİNİ ALICI’DAN TALEP EDEBİLİR VE HER KOŞULDA ALICI’NIN BORCUNDAN DOLAYI TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE, ALICI, BORCUN GECİKMELİ İFASINDAN DOLAYI SATICI’NIN OLUŞAN ZARAR VE ZİYANINI ÖDEMEYİ KABUL EDER.
MADDE 12 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İŞBU SÖZLEŞME TAHTINDA TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ YAZIŞMA, KANUNDA SAYILAN ZORUNLU HALLER DIŞINDA, E-MAİL ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR. ALICI, İŞBU SÖZLEŞME’DEN DOĞABİLECEK İHTİLAFLARDA SATICI’NIN VE mnz-creative’NİN RESMİ DEFTER VE TİCARİ KAYITLARIYLA, KENDİ VERİTABANINDA, SUNUCULARINDA TUTTUĞU ELEKTRONİK BİLGİLERİN VE BİLGİSAYAR KAYITLARININ, BAĞLAYICI, KESİN VE MÜNHASIR DELİL TEŞKİL EDECEĞİNİ, BU MADDENİN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 193. MADDESİ ANLAMINDA DELİL SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
MADDE 13 – YÜRÜRLÜK
13 (ON ÜÇ) MADDEDEN İBARET BU SÖZLEŞME, TARAFLARCA OKUNARAK, ALICI TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMAK SURETİYLE AKDEDİLMİŞ VE DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
SATICI[.]
ALICI
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
mnz-creative, KAYITLI ÜYELERİNDEN TOPLADIĞI BİLGİLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ POLİTİKASI VE ÜYELERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR, AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR:
ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZ HİÇBİR GEREKÇE İLE  mnz-creative VE İŞTİRAKLERİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA DAĞITILARAK REKLAM, TANITIM, PAZARLAMA YAPMAK AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR.
BİZE VERDİĞİNİZ ÜYELİK BİLGİLERİ VE KİŞİSEL BİLGİLER, SİZİN ONAYINIZ DIŞINDA DİĞER ÜYELERE AÇILMAYACAKTIR. ANCAK BU BİLGİLER, FİRMAMIZIN KENDİ BÜNYESİNDE MÜŞTERİ PROFİLİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILMAKTADIR.
SİSTEME GİRDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERE SADECE SİZ ULAŞABİLİR VE BUNLARI SADECE SİZ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. BİR BAŞKA ÜYENİN SİZİNLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞMASI VE BUNLARI DEĞİŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
KAYIT ESNASINDA SİZDEN İSTENEN KİŞİSEL BİLGİLERDEN, ZORUNLU OLANLAR HARİÇ, İSTEDİKLERİNİZİ KENDİ İNSİYATİFİNİZ DAHİLİNDE BİZE BİLDİREBİLİRSİNİZ. BİZE VERMEYİ TERCİH ETMEYECEĞİNİZ BİLGİLER VARSA, BU ALANLARI DOLDURMAK VEYA İŞARETLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ.
SİTEMİZDEN YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞLERDE VERMİŞ OLDUĞUNUZ KREDİ KARTI BİLGİLERİ KESİNLİKLE TARAFIMIZDAN KAYIT ALTINA ALINMAMAKTADIR.
BU İLKELER İLE KİŞİSEL HAKLARINIZ BİZİM TARAFIMIZDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR.
ŞİRKETİMİZİN GÜVENLİK POLİTİKASI GEREĞİ;
MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE, RAHATÇA ALIŞVERİŞ YAPABİLMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN EN GELİŞMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ KULLANMAKTADIR.
mnz-creative HİÇBİR MÜŞTERİSİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ SİSTEMİNDE SAKLAMAMAKTADIR. BU SEBEPTEN DOLAYI KENDİ KREDİ KARTI GÜVENLİĞİNİZ İÇİN, HER SİPARİŞ OLUŞTURMA AŞAMASINDA KART BİLGİLERİNİZİ TEKRAR GİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.